Wyniki konkursu „Jajo wielkanocne” / 2021-04-02

 
Jury oceniło pracę w głosowaniu tajnym, nadając pracom ocenę od 1 do 6 punktów. 
W wyniku punktacji prace otrzymały oceny, plasujące je na konkretne miejsca:
 
Miejsce 1. Rodzina Nowaków z Krasic, z Mają Nowak
 
Miejsce 2. Rodzina Kurkowskich ze Mstowa, z Leną Kurkowską
 
Miejsce 3. Rodzina Weżgowiec z Kuchar, z Patrykiem i Maciejem Weżgowcem
 
Miejsce 3. Rodzina Boryś z Kuchar, z Natalią Boryś
 
Wyróżnienia:
 
1. Rodzina Jabłońskich z Mokrzeszy, z Nadią Jabłońską.
 
2. Rodzina Zalewskich z Siedlca, z Bartoszem Zalewskim.
 
3. Rodzina Rachwalik z Kłomnic, z Karoliną i Danielem.
 
Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora i zostaną opublikowane w mediach społecznościowych oraz stronach internetowych Organizatora.
 
Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w terminie późniejszym, po uprzednim i oficjalnym otwarciu instytucji kultury.