Zajęcia

 
Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie prowadzi zajęcia, dzięki którym dzieci i młodzież rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia:
 
  • nauka gry na instrumentach: keyboard, pianino, gitara akustyczna i elektryczna (dni i godziny zajęć ustalane indywidualnie z instruktorem)
  • plastyka - poznawanie technik malarskich i rysunku, rzeźba, grafika warsztatowa, krawiectwo artystyczne (poniedziałek od godziny 12.00 do godziny 16.00)
  • cyfrowa fotografia (wtorek i czwartek godzina 17.00)
  • robotyka (piątek od godziny 12.00 do godziny 16.00)
  • joga (poniedziałek godzina 17.30)
  • pilates (wtorek godzina 18.00)
  • zajęcia spalające tkankę tłuszczową HIIT/TABATA (środa godzina 18.00)
  • zdrowy kręgosłup (czwartek godzina 18.00)


  •  
Bliższych informacji udzielają instruktorzy GOKu w godzinach pracy instytucji.