Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie - etap I / zakończenie / 2022-12-27

Zakończyliśmy prace w projekcie pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie - etap I”

Cel główny: Zwiększenie oraz uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy poprzez dostosowanie infrastruktury domu kultury do profesjonalnej realizacji zadań oczekiwanych przez mieszkańców.
Cele szczegółowe: podniesienie standardu i poprawienie funkcjonalności pomieszczeń domu kultury, podniesienie jakości działań i atrakcyjności GOK, wsparcie komunikacji bezpośredniej mieszkańców, pobudzenie inicjatyw lokalnych i wzmocnienie tożsamości mieszkańców gminy, kształtowanie postawi potrzeb kulturalnych społeczeństwa, a także rozszerzenie działalności na szczeblu ponadregionalnym.
 
Zakres prac:
- Remont Sali spotkań oraz Sali plastycznej;
- Remont łazienki;
- Modernizacja instalacji elektrycznej;
- Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- Dostosowanie parteru do osób niepełnosprawnych.
 
Remont dwóch pomieszczeń na parterze przeznaczonych na miejsce spotkań, pozwoli na korzystanie z jej zasobów zarówno osobom ze szczególnymi potrzebami, jak i seniorom. Umiejscowienie sal na parterze pozwoli na wjazd osobom ze szczególnymi potrzebami bezpośrednio od wejścia do sal spotkań.
 
Poprawa funkcjonalności i estetyki Gminnego Ośrodka Kultury umożliwi wzbogacenie oferty kulturalnej i rozszerzenie działalności edukacyjno kulturalnej, której odbiorcami będą mieszkańcy gminy Mstów, ale również pobliskich gmin we wszystkich grupach wiekowych, a w szczególności ludzi starszych. Modernizacja pomieszczeń uatrakcyjni działalność ośrodka oraz zwiększy komfort i jakość pracy. Zwiększy się w ten sposób liczba spotkań, warsztatów i prowadzonych zajęć adresowanych do różnych grup wiekowych.  Nowo wyremontowane pomieszczenia GOKu będą mogły skupić większe grono mieszkańców i pobudzić do szerszej działalności czego efektem będą nowe inicjatywy społeczności lokalnej.

Nazwa Funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa zadania: Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie - etap I
Dofinansowanie z Funduszu Promocji Kultury: 179.762,59 zł
Dotacja celowa z budżetu Gminy Mstów: 44.940,65 zł
Całkowita wartość: 224.703,24 zł
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 
znaki_strona_www