Konkurs plastyczny "Portret Super Mamy / 2021-05-27

W dniu 24.05.2021 roku zebrało się Jury konkursowe w składzie:
Przewodniczący – Dyrektor GOK w Mstowie Krzysztof Drynda 
Członek - Instruktor Plastyki Agnieszka Flaszka-Kwiatkowska
Członek – Instruktor Plastyki Artur Śpiewak
 
Do oceny przekazano 29 prac plastycznych. Jury oceniło pracę w głosowaniu tajnym, nadając pracom ocenę od 1 do 6 punktów.  W wyniku podsumowania punktacji oraz ocen Jury prace otrzymały następujące miejsca i wyróżnienia:
 
Miejsce 1. Nikola Nowak, lat 12, S.P. w Krasicach
Miejsce 2. Lena Kurkowska, lat 8, S.P. w Mstowie

Miejsce 3. Kornelia Kołodziejska-Kopta, lat 9, S.P. w BrzyszowieWyróżnienia:
1. Maja Kuban, lat 10, S.P. w Mstowie, zam. Kłobukowice
2. Anna Bednarek, lat 9, S.P. w Kucharach, zam. Kuchary
3. Mateusz Gaudy, lat 10, S.P. w Kucharach, zam. Kuchary
4. Patryk Weżgowiec, lat 9, S.P. Filia Kuchary, zam. Kuchary
5. Natalia Borówka, lat 7, S.P. Filia Kuchary, zam. Kuchary
6. Julia Urbańczyk, lat 7, S.P. Filia Kuchary, zam. Kuchary
7. Magdalena Sitak, lat 9, S.P. w Brzyszowie, zam. Brzyszów
8. Nikola Całus, lat 9, S.P. w Mstowie, zam. Mstów


Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora, i zostaną opublikowane na mediach społecznościowych i stronach internetowych Organizatora. Osoby wyłonione jako zwycięzcy konkursu, otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Galeria zdjęć